Eğitim
1999-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesörü
1995-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçenti
1992-Bursa Asker Hastanesi KBB Uzmanı (Kısa dönem)
1991-“House Ear Institute” Los Angeles, USA
1991-Kulak Burun Boğaz Uzmanı Uzmanlık Tezi : “Hiperkinetik Disfoniler’de Stroboskopik ve Spirometrik Parametreler”
1987-1991-İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi
1987-Silivri Devlet Hastanesi Acil Polikliniği
1984-1986-Vakıflar Köyü Sağlık Ocağı Çorlu – Tekirdağ
1978-1984-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Doktoru
1972-1978-İstanbul Yenilevent Lisesi (Orta Öğrenim ve Lise)
1972-İstanbul Şair Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu İlk Öğrenim
 
Yayınlar
01.Frontal Sinüzite Bağlı Bir Frontal Lob Absesi Toprak M, Şekercioğlu N, Enver Ö  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı X. Akademik Haftası,  “Uluslararası Nöro-Otolojik Cerrahi Simpozyumu”,  Tutanaklar: S:224 -228, 1988  
02.T3 Evresindeki Transglottik Kanserlerde Geniş Parsiel Larenjektomi   Öz F, Şekercioğlu N, Toprak M, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı  X. Akademik Haftası,  
03.1200 Baş ve Boyun Kanserindeki Larenks Kanserlerinin Değerlendirilmesi Şenocak F, Enver Ö, Öz F, Toprak M, İhtiyar H, Çağlar R  Türk Otorinolarengoloji XX. Ulusal Kongresi, Tutanaklar: S:342-343, 1989   
04.Dil ve Ağız Tabanı Kanserlerinde Tedavi Prensipleri Özek H, Korkut N, Öz F, Gökçel A, Enver Ö, Şenocak D, Pişirici M,  Üçler E, Toprak M, Kocamal B. Türk Otorinolarengoloji XX. Ulusal Kongresi, Tutanaklar, Sayfa:349-351, 1989
05.Stewart Tipi Midfacial Granuloma Özek H, Korkut N, Öz F, Enver Ö, Üçler E, Pişirici M, Toprak M, Özdoğan A, Şenocak D, Kocamal B  Türk Otorinolarengoloji XX. Ulusal Kongresi, Tutanaklar, Sayfa:344-345, 1989
06.Baş ve Boyun Kanserlerinde Uzak Metastazlar Özek H, Korkut N, Öz F, Gökçel A, Enver Ö, Toprak M, Koruyucu E, Khoobehi S  Türk Otorinolarengoloji XX. Ulusal Kongresi, Tutanaklar, Sayfa:346-348, 1989
07.Larenksin Primer Oat-Cell Karsinomu Korkut N, Öz F, Özek H, Şenocak D, Toprak M, Koruyucu E Türk Otolarengoloji Arşivi Vol.26, Sayı:2, S:14-18, 1988
08.KBB Operasyonlarında Profilaktik Olarak Seftazidim Kullanımı Gökçel A, Korkut N, Toprak M, Şenocak D, Özdoğan A Ankem Dergisi Cilt:4, Sayı:1, S:74-76, 1990
09.Otolojik Bir Prosedür Olarak Translabirenter Akustik Nörinom Ekstirpasyonu Şenocak D, Erişir F, Korkut N, Toprak M, , Öz F, Şekercioğlu N  Türk Otorinolarengoloji XXI.Ulusal Kongresi, 1990
10.Total Larenjektomili Hastalarda Ses Protezi Kullanımı Öz F, Korkut N, Şenocak F, Özdoğan A, Şenocak D, Toprak M, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası,,  “Otolarengoloji ve Sanat Dallarında Disfoniler Int. Simpozyumu”, Tutanaklar, Sayfa: S:138-139, 1990
11.Pediatrik Santral Larengeal Disfoksiyonlar Şenocak D, Korkut N, Öz F, Akan D, Toprak M, Özdoğan A İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası,“Otolarengoloji ve Sanat Dallarında Disfoniler Int. Simpozyumu”, Tutanaklar, Sayfa: 142-143, 1990
12.Boyun Künt Travmaları (Bir Larengo-Trakeal Separasyon Olgusu) Korkut N, Öz F, Erişir F, Enver Ö, Ada M, Şenocak D, Özdoğan A, Toprak M,  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası, Otolarengoloji ve Sanat Dallarında Disfoniler Int. Simpozyumu”, Tutanaklar, Sayfa: S:144-152, 1990
13.Ön Kafa Tabanı Osteomlarında Cerrahi Seçenekler Korkut N, Öz F, Toprak M, Özek H, Erişir F  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası,
“Otolarengoloji ve Sanat Dallarında Disfoniler Int. Simpozyumu”, Tutanaklar, Sayfa: S:229,231, 1990 14.Ses Sorunlarına Klinik Yaklaşım Şenocak F, Toprak M, Korkut N, Öz F, Erişir F, Bilgin H, Şenocak D İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası, “Otolarengoloji ve Sanat Dallarında Disfoniler Int. Simpozyumu”, Tutanaklar, Sayfa: 260-269, 1990
15.Nazoorbital Patolojilerde İntraorbital Girişimler Korkut N, Pazarlı H, Oğuz V, Erişir F, Toprak M, Şenocak D, Özdoğan A  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası,“Otolarengoloji ve Sanat Dallarında Disfoniler Int. Simpozyumu”,  Tutanaklar, Sayfa: 278-281,1990
16.KBB’da Aerodigestif Yabancı Maddeler Erişir F, Korkut N, Papila İ, Toprak M, Enver Ö, Akan D Endoskopi Vol.2, Sayı:2, S:7-11, 1991
17.40 yaşından Genç Hastalarda Larenks Kanseri Öz F, Toprak M  Türk Otolarengoloji Arşivi Vol.29, Sayı:3-4, S:128-129, 1991
18.Kafa Tabanı Selim Tümörleri Şekercioğlu N, Cansız H, Toprak M, Keskin G, Sert İ  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası, “Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu”, Tutanaklar, Sayfa: 267-272, 1992
19.Larenks Tümörlerinde Bilgisayarlı Tomografi Öğüt G, Önay H, Toprak M, Koçer N, Altuğ A   XIII Ulusal Radyoloji Kongresi Radyoloji/Radyasyon Onkolojisi Simpozyumu, 21-23 Eylül 1992
20.Kafa Tabanı Malign Tümörleri Şekercioğlu N, Çanakçıoğlu S, Toprak M, Güneş M İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası, 
“Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu”, Tutanaklar, Sayfa: S:276-279, 1992 
21.Çocuklarda Kolesteatom Yaygınlığı ve Kemikçik Zincirinin Durumu Erişir F, Korkut N, Papila I, Toprak M, Enver Ö, Akan D Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi Cilt:23, Sayı:1, S:69-72, 1992
22.Baş ve Boyun Kanserlerinde Boyun Metastazı Tedavisi  Erişir F, Toprak M, Papila İ, Enver Ö, Şenocak D, Çağlar R, Akan D Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi Cilt:23, Sayı:1, S:73-77, 1992
23.Akut Tonsillit Tedavisinde Sultamisilin Akan D, Enver Ö, Toprak M, İlaç ve Tedavi Dergisi Cilt:6, Sayı:6, S:411-414, 1993
24.The Specificity of the Auditory Brainstem Response Revisited Toprak M, Şenocak D  XV. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Abstract Book, p:11-12, 1993
25.25. Dil Kanserlerinde Tedavi Prensipleri Erişir F, Enver Ö, Papila İ, Gökçel A, Toprak M, Çağlar R  Türk Otolarengoloji Arşivi, Vol.31 Sayı:1 S:53-56, 1993
26.Parsiyel Larenjektomili Hastalarda Tirohyoidopeksi ve Krikohyoidopeksi’nin Postoperatuar Yutma Fonksiyonuna Etkileri Toprak M, Şenocak D, Öz F, Öktem F, Keskin G, Gökçel A  Türk Otolarengoloji Arşivi Vol.32, Sayı:3, S:188-192, 1994
27.Baş ve Boyun Kanserlerinde Boyuna Yaklaşım Toprak M KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Cilt:2, Sayı:3, S:262-272, 1994
28.İntakt Zar Ardında Gradenigo Şenocak D, Toprak M, Keskin G  Türk Otolarengoloji Arşivi Vol.32, Sayı:4, S:252-254, 1994
29.Laringeal Amiloidoz Toprak M, Şenocak D, Erişir F, Uygun N, Gökçel A  Türk Otolarengoloji Arşivi Vol.33, Sayı:1, S:8-11, 1995
30.Auditory Brainstem Response Screening for Retrocochlear Lesions: Results and Analysis 1990-1993 Toprak M, Şenocak D, Şenocak M  Türk Otolarengoloji Arşivi Vol.33, Sayı:1, S:41-45, 1995
31.Hiperkinetik Disfonilerde Stroboskopik ve Spirometrik Parametreler Toprak M, Korkut N, Erişir F, Öz F, Şenocak F Türk Otorinolarengoloji XXI. Ulusal Kongresi, Tutanaklar, Sayfa: 718-726, 1994
32.Transnazal Yaklaşım ile Orbitadan Yabancı Cisim Çıkarılması Korkut N, Enver Ö, Toprak M, Erişir F, Öz F, Şekercioğlu N Türk Otorinolarengoloji XXI. Ulusal Kongresi, Tutanaklar, Sayfa: 328-332, 1994
33.Larengeal Stenozlarda Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler Korkut N, Toprak M, Erişir F, Öz F, Şekercioğlu N Türk Otorinolarengoloji XXI. Ulusal Kongresi, Tutanaklar, Sayfa: 797-802, 1994
34.Diplaced Third Molar in Lateral Pharyngeal Space: Report of a Very Rare Case Erişir F, Şenocak D, Toprak M. Türk Otolarengoloji Arşivi Vol.33, Sayı:1, S:62-64, 1995
35.Travmatik Beyinsapı Lezyonlarının Değerlendirilmesinde BERA’nın yeri Toprak M, Şenocak D, Kaynar M, Hancı M, Öz B, Uzan M, Gökçel A KBB İhtisas Dergisi Yıl:5, Cilt:2, Sayı:3 S:265-270, 1995
36.Esophageal Perforation Subsequent to Anterior Cervical Spine Screw/Plate Fixation (A Report of Three Cases) Hancı M, Toprak M, Sarıoğlu AÇ, Kaynar MY, Uzan M, Işlak C Paraplegia 33:606-609, 1995
37.Serebellar Abseler Hancı M, Toprak M, Bozkuş H, Uzan M, Öktem F, Akar Z KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Sayı:4, S:261-264, 1996
38.Akut ve Kronik Tonsillitlerde Tedavi Seçenekleri Toprak M Prognoz , (Cilt:1)2 : 78-80, 1997
39.KBB ve Baş-Boyun Cerrahisinde Nimesulid Kullanımı Toprak M İlaç ve Tedavi Dergisi Cilt:10, Sayı: 3, Sayfa: 179-180, 1997
40.Traumatic İntratemporal Facial Nerve Injury Korkut N, Uzun N, Öktem F, Öz F, Erem M, Ada M, Toprak M, Yazıcılar O, Kaytaz A, Devranoğlu İ  Türk Otolarengoloji Arşivi Cilt: 35, Sayı: 3-4, Sayfa:75-81, 1997
41.Nörolojik Bulgu Veren Dev Brankial Kist Öktem F, Öztürk Ö, Toprak M Türk Otolarengoloji ve Baş – Boyun Cerrahisi Derneği XXIII. Ulusal Kongresi, 
Tutanaklar, Sayfa: 689-692, 1997
42.Frontoetmoid osteom: Endoskopik yaklaşım Öz F , Öktem F, Öztürk Ö, Toprak M Türk Otolarengoloji ve Baş – Boyun Cerrahisi Derneği XXIII. Ulusal Kongresi,
Tutanaklar, Sayfa: 713-715, 1997
43.Infratemporal Fossa Yaklaşımları Korkut N, Ada M, Toprak M, Öz F, Erem M, Yazıcılar O, Devranoğlu İ, Kaytaz A İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası “KBB’de Son Gelişmeler Sempozyumu” 24-27/5/1998 İstanbul
44.Travmatik Fasyal Paralizi Tedavisi Korkut N, Ada M, Erem M, Toprak M, Öz F, Devranoğlu İ, Kaytaz A İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası “KBB’de Son Gelişmeler Sempozyumu” 24-27/5/1998 İstanbul
45.Fasial Nörinom: Olgu Sunumu Ada M, Korkut N, Öz F, Toprak M, Oğuz F, Ünal T, Kaytaz A, Devranoğlu İ  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası “KBB’de Son Gelişmeler Sempozyumu” 24-27/5/1998 İstanbul
46.İlerlemiş Servikal Kanserlerde Karotis Rezeksiyonu ve Rekonstriksiyonu (9 Olgu) Korkut N, Ada M, Öktem F, Erem M, Toprak M, Kaytaz A, Devranoğlu İ  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası “KBB’de Son Gelişmeler Sempozyumu” 24-27/5/1998 İstanbul
47.Mikrolarengeal Laser Cerrahisi Öz F, Korkut N, Ada M, Toprak M, Oğuz F, Kaytaz A, Devranoğlu İ  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası “KBB’de Son Gelişmeler Sempozyumu” 24-27/5/1998 İstanbul
48.Laser Assisted Uvula Plasty (LAUP) Korkut N, Toprak M, Öz F, Ada M, Kaytaz A, Devranoğlu İ  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası
“KBB’de Son Gelişmeler Sempozyumu” 24-27/5/1998 İstanbul
49.Travmatik Nazal Ensefalosel Ada M, Korkut N, Toprak M, ,Öz F,Öz, ResuliA, KaytazA, Devranoğluİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası “KBB’de Son Gelişmeler Sempozyumu” 24-27/5/1998 İstanbul
50.Middle Fossa Approach Korkut N, Erem M, Öktem F, Ada M, Öz F, Toprak M, Yener M, Devranoğlu İ, Kaytaz A  Türk Otolarengoloji Arşivi Cilt:36, Sayı: 1-2, Sayfa: 19-23, 1998
51.Sukralfatın Posttonsillektomi Morbidite Üzerine Etkinliği Öktem F, Korkut N, Öz F, Özdoğan A, Toprak M, Ada M, Tezer M  Türk Otolarengoloji Arşivi Cilt: 36, Sayı: 1-2, Sayfa: 37-40, 1998
52.CO 2 Laser Stapedotomi Öz F, Korkut N, Ada M, Toprak M, Erem M, Kaytaz A, Devranoğlu İ  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası
“KBB’de Son Gelişmeler Sempozyumu” 24-27/5/1998 İstanbul
53.Hava Kirliliğinin Üst Solunum Yolu ve Allerjik Hastalıklar Üzerine Etkisi Öktem F, Öz F, Toprak M, Ada M, Ünal T, Ahmed V Türk Otolarengoloji Arşivi Cilt: 36, Sayı: 1-2, Sayfa: 55-59, 1998
54.TNM Sınıflamasında Yenilikler Toprak M, Öktem F, Ada M, Öz F, Korkut N, Oğuz F, Yazıcılar O  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası
“KBB’de Son Gelişmeler Sempozyumu” 24-27/5/1998 İstanbul
55.Mikrolarengeal Laser Cerrahisi Öz F, Korkut N, Ada M, Toprak M, Oğuz F, Kaytaz A, Devranoğlu İ  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası “KBB’de Son Gelişmeler Sempozyumu” 24-27/5/1998 İstanbul
56.CO 2 Laser mirengotomi Ada M, Toprak M, F Öz ,FÖktem, AKaytaz, HGülen, FOğuz, SAydın  Türk Otolarengoloji Arşivi Sayı 1-2,sayfa:18-22,1999
57.CO 2 Laser Stapedotomi Öz F, Korkut N, Ada M, Öktem F, Toprak M, Kaytaz A, Devranoğlu İ  Türk Otolarengoloji Arşivi Cilt:36, Sayı: 3-4, Sayfa:102-105,1998  
Otolojik ve Nörootolojik Temporal Kemik Disseksiyon Kursunda tebliğ edildi, 10-11 Nisan 1999, İstanbul
58.Selim larenks lezyonları cerrahi tedavisinde CO2 lazer ve soğuk cerrahi tekniğin videolarengostroboskopik olarak karşılaştırılması. Öz F, Oğuz F, Öktem F, Ada M, Toprak M
59.Larengeal Mikrocerrahide CO 2 Laser Aritenoidektomi Ada M, Öz F, Toprak M, Öktem F, Kaytaz A, Yağız C, Korkut N, Devranoğlu İ, Güçlü E,  Oğuz F,Gülen H  Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXV.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 1999 Büyük Efes Oteli- İzmir
60.Kronik Sinüzitli Hastaların Nazal Mukoza Ve Serumlarında Bakır- Çinko Tayini Ünal T, Kaytaz A, Ada M, Toprak M, Öktem F, Öz F, Gülen H  Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXV.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 1999 Büyük Efes Oteli- İzmir
61.Selim larenks lezyonları cerrahi tedavisinde CO 2 Laser ve soğuk cerrahi tekniğin videolarengostroboskopik olarak karşılaştırılması Öz F, Oğuz F, Öktem F, Ada M, Toprak M Türk Otolarengoloji Arşivi Sayı 1-2,sayfa:27-31,1999 2.Uluslararası Ses Hastalıkları Simpozyumunda tebliğ edildi 29-30 Nisan 1999,İstanbul
62.Larenks Kanserinin Preop ve Postop Dönemlerinde İdrar NAG Aktivitesi Ölçümünün Önemi Uzun H, Uslu E, Aydın S, Öktem F, Yazıcılar O, Toprak M, Belce A XIII. Ulusal Kanser Kongresi 27 Nisan-1 Mayıs 1999 Sirene Otel Belek/Antalya
63.Larenks Kanserlerinde NAG Değerleri Öktem F, Toprak M, Yazıcılar O, Öz F, Ada M  Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXV.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 1999 Büyük Efes Oteli- İzmir
64.Larenks Kanserlerinde Kan ve İdrardaki Sialik Asit Değişimleri Yazıcılar O, Öktem F, Toprak M, Öz F, Ada MTürk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXV.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 1999 Büyük Efes Oteli- İzmir
65.Nedeni Bilinmeyen Temporal Kemik Kaynaklı Meningoensefalosel Oğuz F, Gülen H, Güçlü E, Kalekoğlu N, Aydın S, Bozan S, Ada M, Toprak M,  Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXV.Ulusal Kongresi,  18-22 Eylül 1999 Büyük Efes Oteli- İzmir
66.Bir Vaka Dolayısıyla BOS Rinoreli Hastaya Yaklaşım Ada M, Öktem F, Toprak M, Erem M. Türk Otolarengoloji Arşivi Cilt 37, Sayı 3-4, sayfa: 125-128,1999
67.Larinks Kanserlerinde Sialik Asit Değişimleri Öktem F, Toprak M, Yazıcılar O, Öz F, Ada M. Türk Otolarengoloji Arşivi. Cilt: 37, Sayı: 3-4, Sayfa: 98-105, 1999.
68.Tonsillit ve Farenjitler Toprak M Solunum yolu Enfeksiyonları  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Yayın No:18 Sayfa:43-72, 2000,
69.Timpanik Membran Tamirinde Kullanılan Graft Malzemelerinin Titreşim Karekteristikleri Toprak M., Toprak T., Ada M., Bozdağ E., Öktem F. 5.Ulusal Akustik Kongresi Bildiri Kitabı 25-26 mayıs 2000 Yıldız Teknik Üniversitesi Sayfa:71-80
70.Pediatrik Gastroözafageal ve Laringofaringeal Reflü Toprak M., Ada M., Bozan S., Yener M. Türk Otolarengoloji Arşivi Cilt .38 Sayı 1, sayfa:22-27, 2000
71.Larinks Kanseri Etyolojisinde Laringofarengeal Reflunun Yeri Öktem F., Toprak M., Ada M., Öztürk Ö Türk Otolarengoloji Arşivi Cilt.38 Sayı 1, sayfa:22-27, 2000
72.Faringolaringoözafajektomi uygulanan olgularda rekonstruksiyon yöntemi olarak gastrik pullup’ın yeri Öktem F., Korkut N., Toprak M., Ada M., Özçelik F., Güçlü E., Yener M. Türk Otolarengoloji Arşivi Cilt.38 Sayı 1, sayfa:38-44, 2000
73.Fasial Sinir Nörinomları Öktem F., Ada M., Toprak M., Erem M., Korkut N., Kaytaz A., Devranoğlu İ. Türk Otolarengoloji Arşivi Cilt.38 Sayı 2, sayfa:95-103, 2000
74.Baş Boyun Kanserlerinde Human Papilloma Virus İnfeksiyonunun Rolü Öktem F, Aydın S., Öz F, Toprak M., Ada M. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi Cilt .8 (1): 1-7, 2000
75.Osteoplastik Trakeopati : Olgu Sunumu Öktem F, Öz F, Ada M, Toprak M, Kalekoğlu N., Durak H. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi
76.Fungal sinusitis Öz F, Toprak M, Ada M, Kaytaz A, Yüksel S, Korkut N. XVIII. Congress of European Rhinologic Society XIX. International Symposiom on Infection and Allergy of The Nose – Barcelona 2000 June 25 th – 29 th pp:380
77.Serum and Nasal Mucus Membrane Cupper (Cu) and Zinc (Zn) Levels in Patients with Chronic Sinusitis Kaytaz A, Ünal T, Ada M, Özçelik D, Toprak M , Öz F, Korkut N, Devranoğlu İ. XVIII. Congress of European Rhinologic Society XIX. International Symposiom on Infection and Allergy of The Nose – Barcelona 2000 June 25 th – 29 th
78.Burun ve Paranasal Sinus Radyolojisi Toprak M “Burnumu Seviyorum” Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Tutanak Kitabı, 14-16 Nisan 2000
79.Gastroözafajial ve Larengofarengeal Reflu Toprak M “Sesimi Seviyorum” Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Tutanak Kitabı, 28-30 Nisan 2000
80.Gürültünün İnsana Etkileri Toprak M., Öktem F. Biyomekanik s:200-209, Logos Yayınevi Haziran 2000
81.Larinks Travması (Çeviri) Toprak M Biller HF, Moscoso J. Otorinolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi, Ed. Ballenger JJ, Çeviri Ed.Şenocak D, Bölüm:29 Sayfa:518-531 Nobel Tıp Kitapevi 2000
82.Larinksin İnfeksiyöz ve İnflamatuar Hastalıkları (Çeviri) Toprak M, Koufman JA. Otorinolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi, Ed. Ballenger JJ., Çeviri Ed.Şenocak D, Bölüm:30 Sayfa:532-555 Nobel Tıp Kitapevi 2000
83.Larinks ve Laringofarenksin Tümörleri (Çeviri) Toprak M, Castellanos PF, Spector JG, Kaiser TN. Otorinolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi, Ed. Ballenger JJ., Çeviri Ed.Şenocak D, Bölüm:31 Sayfa:585-652 Nobel Tıp Kitapevi 2000
84.Ses Kısıklığı Etyolojisinde Laringofarengeal Reflu’nün yeri Ö. Öztürk, F.Öz, M.Ada, M.Toprak, R.Kara Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVI.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 2001 Adora Oteli- Antalya
85.Kronik Rinosinüzitli Hastalarda Nazal Sekretuar Hücrelerin Kantitatif Tayini H.Gülen, M.Ada, A.Kaytaz, M.Toprak, M.Öztürk, O.Toparlak Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVI.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 2001 Adora Oteli- Antalya
86.Sekretuar Otitis Mediada Oreta Kulak Efüzyonu ve Nazofarenks Mikrobiyolojisi M.Ada, M.Toprak, Y.Camcıoğlu, Ş.Diren, N.Akçakaya, H.Çokuğraş Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVI.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 2001 Adora Oteli- Antalya
87.Nörolojik Bulgu Veren Dev Brankiyal Kist F. Öktem, Ö. Öztürk, M. Toprak  Turk Arch Otolaryngol 2001; 39(1): 39-42
88.Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonrası Kulak Burun Boğaz Morbiditesi F. Öktem, Ö. Uzel, M. Ada, M. Toprak, H. Cansız, H. Gülen, K. Tuskan  Turk Arch Otolaryngol 2001; 39(2): 121-126
89.Ses Kısıklığı ve Posterior Larenjit Bulgusu Olan Hastalarda Faringeal pHMonitörizasyonu ile Laringofaringeal Reflü Araştırılması Ö. Öztürk, F. Öz, M. Toprak, E. İnci, N. Kalekoğlu, S. Aydın Turk Arch Otolaryngol 2001; 39(4): 287-291
90.Dynamic Characteristics of Tympanic Membrane Substitutes Tuncer Toprak, Murat Toprak, Fatih Oktem, Ergun Bozdag Ninth International Congress on Sound and Vibration S:71, 8-11 July 2002 University of Central Florida and The National Aeronautics and Space Administration (NASA/KSC) Orlando, Florida, USA
91.Hyperbaric oxygen treatment in sudden hearing loss after unsuccessful medicaltreatmentInci  E, Erisir F, Ada M, Ozturk O, Guclu E, Oktem F, Toprak M.< : Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2002 Sep-Oct;9(5):337-41
92.Baş Boyun Tümörleri (Çeviri) Murat Toprak , Barış Kara Scwartz Cerrahi Prensipleri El Kitabı Çev Editörü:M.Faik Özçelik, Bölüm 15,Sayfa: 403-430, 2002
93.Adenotonsillitlerde güncel yaklaşımlar M.Toprak Doktor Dergisi, Yıl:4, Sayı:17, Sayfa:91-93, 2003
94.Baş Boyun Bölgesi Defektlerinde Pektoralis Major Myokutan Flep Uygulaması E.İnci, E.Acıoğlu, M.Toprak, Ö.Enver, T.Altuğ Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVI.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 2003 Limak Limra Oteli- Antalya
95.Larenksin granular hücreli tümörü M. Toprak, E.İnci, S.Yılmaz, E.Acıoğlu Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVI.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 2003 Limak Limra Oteli- Antalya
96.Supraglottik Mukoepidermoid Karsinom B.Karakullukçu, M. Toprak, F.Öktem, M.Ada, A.Mamak, B.Öz Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVI.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 2003 Limak Limra Oteli- Antalya
97.Çocuklarda İşitme Kayıpları M. Toprak,Sağlık Dergisi s: 20-21, Mayıs 2004
98.Parafarengeal Alan (Çeviri) Murat Toprak Baş Boyun Kanserleri Rehberi s: 173-178, 2004
99.Baş Boyun Kanserlerinde Flepler Murat Toprak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Ed: Can Koç ,2004
100.Rinosinüzitler Murat Toprak Göğüs Hastalıkları Dergisi, 2004
101.Tonsillit ve Adenoid Murat Toprak  Kitap Ulagay yayınları 2005
102.Granular cell tumour of the larynx. Toprak M, Oz F, Oktem F, Acioglu E, Yilmaz S. J Otolaryngol. 2005 Oct;34(5):363-5.
103.Larengeal skuamöz hücreli karsinomun nadir görülen değişik bir formu: kondilomatöz karsinom Uzm. Dr. Gül Özbilen Acar, Prof. Dr. Murat Toprak, Dr. Cihan Duman, Prof. Dr. Büge Öz, Yard. Doç. Dr. Süheyla Bozkurt, Dr. Engin Ciğercioğulları  29.Ulusal Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,  26-31 Mayıs 2007, Antalya
104.Vibration characteristics of grafts for the tympanic membrane Oktem F, Toprak M, Yener M, Bozdag E, Sunbuloglu E, Toprak T. Adv Ther. 2007 Jan-Feb;24(1):81-90.
105.Urinary N-acetyl-beta-D-glucosaminidase levels in patients with laryngeal squamous cell carcinoma Oktem F, Yazicilar O, Güvenç MG, Toprak M, Uzun H, Aydin S, Uslu E. J Otolaryngol. 2007 Aug;36(4):233-9.
106.Vibration characteristics of grafts for the tympanic membrane Oktem F, Toprak M, Yener M, Bozdag E, Sunbuloglu E, Toprak T. Adv Ther. 2007 Jan-Feb;24(1):81-90.
107.Unusual localization of osteoid osteoma: frontal sinus Oktem F, Acioglu E, Toprak M, Ada M, Dervişoglu S J Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Feb;37(1):E1-4.
108.Akut Tonsillit Etyoloji Mikrobiyoloji Tanı Murat Toprak Kulak Burun Boğaz Enfeksiyonları, Ed Cemal Cingi s: 352-367, 2008
109.Rinosinüzittede Medikal Tedavi Murat Toprak, Emin Karaman Rinosinüzitler Ed Atilla Tekat,  s:105-121, 2008
110.Yumuşak Damak Radyofrekans ve Laser cerrahisi Murat Toprak Horlama ve Obstruktif Uyku Apnesi Ed:Cemal Cingi,  Bölüm:18 S:247-263, 2010
111.Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Murat Toprak  Kitap Editörü, 2011
112.Tiroid ve Paratiroid Emriyolojisi M.Toprak, SM Akkın, M.Yener, T.Edizer Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Ed. Murat Toprak Bölüm: 1 S:1-2, 2011
 
Üyelikler
Ulusal Üyelikler
01.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Vakfı
02.Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği
03.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Araştırma Geliştirme Derneği
04.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği
05.Türk Tabibler Birliği
06.Larengoloji Derneği
07.Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
08.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Araştırma ve Geliştirme Derneği
09.Akustik Derneği
10.Levent Tenis Kulubü Derneği

Uluslararası Üyelikler
01.American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
02.European Academy of Otology and Neuro-Otology
03.European Acoustic Association
04.International Rhinologic Society
 
Toplantılar
Yerli Toplantılar
01.TKBBV 9.Akademi Toplantısı 14-17.04.2010 | Dalaman /Muğla
02.14.Masterclass Toplantısı 24-28.10.2010 | İstanbul
03.32. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ulusal Kongresi 27-31.10.2010 | Antalya
04.İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2. Kongresi & SKYBD Workshop 4-6.06.2010 | İstanbul
05.Ulusal Rinoloji Kongresi 19-23.05.2010 | Antalya(Panel)
06.TKBBV 8.Akademi Toplantısı 14-17.04.2010 | Antakya
07.Burundan Akciğere Pratik Yaklaşımlar, KBB-BBC Derneği – TUSAD 22-25.04.2010 | Magosa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
08.31. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ulusal Kongresi 28.10 -1.11.2009 | Antalya
09.Videokonferanslar 7, Otolarengolojide Güncel Konular 21-22 Mart 2009 | Adana
10.30. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ulusal Kongresi 28.10 -1.11.2009 | Antalya
11.İstanbul KBB BBC Derneği 1. Kongresi & SKYBD (Ses,Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği) Videolarengostroboskopik Muayene Ve Ses Terapisi Workshop
12.Pediatrik Otorinolarengoloji Günleri – 20.Akademik Hafta:İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD. 5-7 Mayıs 2008 Istanbul
13.8.Uluslararası KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 15-17 Mayıs 2008 | Ankara
14.TKBBV 6. Akademi Toplantısı 12-14 Nisan 2007 | İzmir
15.29.Ulusal Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 | Antalya
16.TKBBV 5. Akademi Toplantısı 12-14 Nisan 2007 | Samsun
17.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 19. Akademik Haftası Fasial Plastik Cerrahide Son Gelişmeler Simp. 
29-31.05.2006 | İstanbul
18.18. "Kulak Burun Boğaz’da Harvard Uygulamaları III. Sempozyumu" 17–21.05.2006 | Kuşadası
19.TKBBV- 4 Akademi Toplantısı 16.04.2006 | Ankara
20.Rhinocamp 4-7.05.2006 | Bodrum
21.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Sigaraya Hayır Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
31.05.2005 | İstanbul
22.28.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş – Boyun Cerrahisi Kongresİ 21-26.05.2005 | Antalya
23.TKBBV- 3. Akademi Toplantısı 16.04.2005 | Çeşme
24.İzmir Fırat–Dicle Havzası KBB-BBC Derneği XX. Sempozyumu 26-29 Ağustos 2004 | Elazığ
25.İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 18. Akademik Haftası 4-6 Haziran 2004 | İstanbul
26.2. KBB’da Harvard Uygulamaları Sempozyumu 17-19 Mayıs 2004 Princess Otel | İstanbul
27.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 2. Akademi Toplantısı 15-18 04.2004 | Adana
28.2. Cochlear Implantation ve Nöro-Otoloji Sempozyumu 5-6 Aralık 2004 | The Marmara İstanbul
29.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 1. Akademi Toplantısı 4-5 10.2003 | İstanbul
30.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi 27.Ulusal Kongresi 18-22.08.2003
31.Baş Boyun Kanserleri Cerrahisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Anfisi – 11-12.04.2003 | İzmir
32.Uluslararası İstanbul ORL Toplantısı, Fen Fakültesi 09-11.05.2003 | İstanbul
33.Uludağ 2002 KBB Günleri 4-7 Mart 2002 | Bursa
34.İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 17. Akademik Haftası 2002
35.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi 22-26 Eylül 2001
36.Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu Profesyonel Ses Derneği – Ankara Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı
20 Haziran 2001 | Tesk Otel – Ankara
37.Larengoloji Derneği III. Kongresi 26-28 Ekim 2000 | İstanbul
38.İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 16. Akademik Haftası "Oral kavite ve Tükürük Bezi Hastalıkları Sempozyumu" 10-13 Ekim 2000 | İstanbul
39.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı 1-4 Haziran 2000 | Ankara
40.Uludağ 2000 KBB Günleri "Otorinolarengolojik Allerji" 2-5 Mart 2000 | Bursa
41."Solunum Yolu Enfeksiyonları Sempozyumu", İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 21 Ocak 2000 | İstanbul
42.25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999; İzmir
43.II. Uluslararası Ses Hastalıkları Simpozyumu İ.Ü. İstanbul Tıp Fak.29-30 Nisan 1999 | İstanbul
44.“Uludağ 1998 KBB Günleri” Pediatrik Otorinolarengoloji Toplantısı, 19-22 Mart 1998 | Uludağ – Bursa
45.Larengoloji Derneği – Larenks ve Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu ve Sempozyumu 8-10 Ekim 1998 | Ankara
46.Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Periferik Fasial Paralizi’de Sorunlar ve Çözümleri Sempozyumu 11-12 Aralık 1997 | Ankara
47.Workshop on Videostroboscopy October 3-4,1997 | Ankara
48.Pratikte Antibiyotik Kullanımı Simpozyumu -İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 2-3 Mayıs- 1996 | İstanbul
49.İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı 14. Akademik Haftası 1-4 Eylül 1996
50.Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Dünü, Bugünü,Yarını. 27-28 Mayıs 1996 | İstanbul
51.Türkiye’de Dünden Bugüne Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Sempozyumu, 11 Mayıs 1996 | Ankara
52.Ses ve Ses Hastalıkları Simpozyumu 17-18 Kasım 1995 | İstanbul
53.Gazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Cholesteatoma Uluslararası Simpozyumu x6-7 Kasım 1995 | Ankara
54.22.Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 1995 | Antalya
55.Hacettepe Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Alumni Toplantısı 22-24 Haziran 1995 | Ankara
56.Videolarengoskopi (VLS), Larengeal Elektromiyografi (LEMG) ve Fonocerrahi Kursu; 24-25 Haziran 1995 Ankara
57.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı “Symposium on Recent Developments in Head and Neck Surgery” 1-3 Haziran 1995 | Ankara
58.İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı “Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu”31 Mart-1 Nisan 1995 | İstanbul
59.İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı 10. Akademik Haftası “Uluslararası Nöro-Otolojik Cerrahi Simpozyumu” 23-27 Mayıs 1988 | İstanbul
60.IX. Antibiyotik ve Kemoterapi (Ankem) Kongresi 19-25 Haziran 1994 | Ürgüp-Nevşehir
61.İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 13. Akademik Haftası “Orta Kulak Rekonstruksiyonu ve Kafatabanı Cerrahisi Simpozyumu” 7-9 Eylül 1994 | İstanbul
62.İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin ve Çocuk KBB Hastalıkları Derneği “Aural Atrezi Paneli” 11 Haziran 1994 | İstanbul
63.İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 12. Akademik Haftası “Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu “13-15 Mayıs 1992 | İstanbul
64.21. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi 5-12 Ekim 1991 | Manavgat-Antalya
65.İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı V.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu “Larenks Tümörleri’nde Cerrahi” 4-6 Haziran 1990 | İstanbul
66.İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 11. Akademik Haftası “Otolarengoloji ve Sanat Dalları’nda Disfoniler Simpozyumu” 8-11 Ekim 1990 | İstanbul
67.GATA Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı “Uyarılmış İşitme Potensiyelleri Kursu” 21-25 Mayıs 1990 | Ankara
68.Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi9-13 Ekim 1989 | Girne-Kıbrıs
      
Yabancı Toplantılar
1.10.Bilateral Workshop Cologne-İstanbul 10-13.02.2011 | Cologne – GERMANY
2.Current Concepts in Head & Neck Surgery and Oncology. 07-09.10.2010 | Antalya/TURKEY
3.Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation,Inc.21- 24.09. 2010 | Boston MS – USA
4.The 8.th Congress of the European Laryngological Society 01-04.09.2010 | Vienna – AUSTRİA
5.9.Bilateral Workshop 16-20 06 2010 | Cologne – GERMANY
6.Update and Perspectives on Allergic Rhinitis s 20.02.2010 | Dubai – UAE
7.Inflamatuar Upper airway disases: Pathophysiology, Treatment and New Insights 22-23.01.2010 | Prague – CZECH REBUPLIC>
8.1.KKTC Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 24 – 27.Eylül 2009 | Girne – Kuzey Kıbrıs
9.Rhınology World 2009 IRS – ISIAN – ARS – AAOA 15. 18.04.2009 | Philadelphia – USA
10.5th International ”Milano Masterclass” Course 27 – 31.03.2009 | Milan, ITALY
11.VI.Balkan Congress in Otolaryngology – Head and Neck Surgery & International Joint Meeting in Audiology 2-5.10.2008 | Theessaloniki – GREECE
12.Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation,Inc. 21- 24.09. 2008 | Chicago – USA
13.8th.Internatıonal Cholesteatoma And Ear Surgery Congress:Politzer Society 15-20.06.2008 | Antalya – TURKEY
14.Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation,Inc. 16- 19.09. 2007 | Washington – USA
15.European Laryngological Society (ELS) and American Bronchoesophagological Association (ABEA). Workshop on Laryngopharyngeal Reflux and Swallowing Disorders.
24-26.05.2007 | Antalya – TURKEY
16.6.European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery. 30.06-04.07.2007 Vienna | AUSTRİA
17.3.World Congressof International Federation of Head & Neck Oncologic Societies. 27.06-01.07 2006 | Prague – CZECH REBUPLIC
18.3.World Voice Congress. 19-22.06.2006 | İstanbul – TURKEY
19.XVIII.IFOS World Congress 25-30.06.2005 | Rome – ITALY
20.International Course on Laser Microsurgery 28.11 – 01.12.2005 | Göttingen – GERMANY
21.Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation,Inc. 19-22.09.2004 | New York – USA
22.III.Congresso Italo- Turco Di Laringologica.15-16.10.2004 | Chieti – ITALY
23.XX. Congress of European Rhinologic Society XXIII. International Symposiom on Infection and Allergy of The Nose 18-25.06.2004 | Istanbul – TURKEY
24.Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation,Inc. 21-24.09.2003 | Orlando – USA
25.II.Congresso Italo- Turco Di Laringologica 08-10.11.2002 | Ankara – TURKEY
26.XXI. Congress of European Academy of Allergoloy and Clinical Immunology 01-05.06. 2002 | Naples – ITALY
27.II.Joint Meeting of Greek –Turkish Otorhinolaryngology & Head and Neck surgery Societies. 9-11.11.2001 | Nafplion – GREECE
28.12 th European of Congress Clinical Microbiology and Infectious Diseases April 24-27 2001 | Milan – ITALY
29.I.Joint Meeting of Greek –Turkish Otorhinolaryngology & Head and Neck surgery Societies 21-26.09.2001 | Antalya – TURKEY
30.Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation,Inc. 9-12.09.2001 | Denver – USA
31.Joint meeting of Turkish Otorhinolaryngology & Head-and Neck Surgery Society and American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 9-12.06 2001 | Istanbul –TURKEY
32.XXII. Congress of European Academy of Allergoloy and Clinical Immunology 7-11.06.2002 | Paris – FRANCE
33.XIX Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 01-05.07.2000 | Lisbon – PORTUGAL
34.Use of Sharplan CO2 LASER Systems for Otorhinolaryngology, Dr.Y.V.Kamami 07.11.1998 | İstanbul – TURKEY
35.Third International CO2 Laser Workshop on Laser Voice Surgery; 24-25.04.1998 | Paris – FRANCE,
36.Office Based Laser Surgery in Otolaryngology Head and Neck Surgery, St. Luke’s /Roosevelt Hospital Center, 17.02.1997 | New York City, New York – USA
37.XVIII. Congress of European Rhinologic Society XIX. International Symposiom on Infection and Allergy of The Nose, 25-29.06.2000 Barcelona | SPAIN
38.2 nd World Voice Congress and 5 th International Symposium on Phonosurgery, 8-11.02. 1999 | Sao Paulo – BRAZIL
39.Second Congress of the European Laryngological Society 23 –26 September 1998 | Rome – ITALY
40.101. Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology –Head and Neck Surgery Foundation, Inc. September 7-10, | San Fransisco 1997, California – USA
41.I.Congresso Italo – Turco Di Laringologica (I. Türk İtalyan Larengoloji Kongresi) 4-7 Mayıs 1997 | Antalya – TURKEY
42.3 rd Congress of the European Federation of Otorhinological Societies (EUFOS) 9-14.06.1996 | Budapest – HUNGARY
43.100. Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology –Head and Neck Surgery Foundation,Inc. 7-10.09.1996 | Washington – USA
44.97.Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation,Inc. 2-5.09.1993 | Minneapolis – USA
45.XV. World Congress of ORL & Head and Neck Surgery, 20-25 June 1993 | Istanbul TURKEY
 
Paneller
01 – OSAS ve Horlama (Panel) Fırat–Dicle Havzası KBB-BBC Derneği XX.Sempozyumu 26-29 Ağustos 2004, Elazığ
02 – Parsiyel Larenjektomiler (Kurs) Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVII.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 2003
03 – Boyun Kitleleri (Panel) Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVII.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 2003
04 – Tükrük bezi kanserleri (Panel) Baş Boyun Kanserleri Cerrahisi 11-12 nisan 2003 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Anfisi Bornova-İzmir
05 – Horlamanın Cerrahi Tedavisi (Panel) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 2001-2002 Eğtim Panelleri TKBBV Merkez Binası İstanbul – 16.04.2002
06 – Parsiyel Larenjektomiler (Kurs) Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVI.Ulusal Kongresi, 22-26 Eylül 2001
07 – Baş-Boyun Kanserlerinde Boyuna Yaklaşım (Kurs) Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVI.Ulusal Kongresi, 22-26 Eylül 2001
08 – KBB’de Lazer Uygulamaları II (Larenks ve boğaz) (Kurs) Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVI.Ulusal Kongresi, 22-26 Eylül 2001
09 – KBB’de Lazer Uygulamaları I (Temel, kulak, burun) (Kurs) Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXVI.Ulusal Kongresi, 22-26 Eylül 2001
10 – Larenks Kanserleri (Panel) Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu Profesyonel Ses Derneği – Ankara Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 20 Haziran 2001 Tesk Otel, Ankara
11 – Gürültünün İnsana Etkileri (Konferans) Biyomekanik Günleri İstanbul Teknik Üniversitesi
12 – Gastroözafajial ve Larengofarengeal Reflu (Konferans) Sesimi Seviyorum ; Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Dedeman Nevşehir
13 – Burun ve Paranasal Sinüslerin Radyolojisi (Konferans) Burnumu Seviyorum; Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 14-16 Nisan 2000 Belek Antalya
14 – Larenjektomi (Kurs) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Kurs Programı, Mayıs 2000 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mesem Salonu İstanbul
15 – Boyun Diseksiyonu (Kurs) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Kurs Programı, Mayıs 2000 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mesem Salonu
16 – Tonsillofarenjitlerde etyoloji, patogenez, tanı (Konferans) “Solunum Yolu Enfeksiyonları Sempozyumu”İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri,21 Ocak 2000
17 – Baş Boyun Kanserleri Paneli (Panel) Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi XXV.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 1999 Büyük Efes Oteli- İzmir
18 – CO2 Laser Uygulamaları – II (Kurs) 25 Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş – Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İzmir
19 – CO2 Laser Uygulamaları – I (Kurs) 25 Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş – Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İzmir
20 – Laringeal Distonilerde Botilinum Toksini Uygulamaları (Kurs) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Kurs Programı, Mayıs 2000 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mesem Salonu
21 – Kronik Otitis Media Komplikasyonları (Kurs) Otolojik ve Nöro-otolojik Temporal Kemik Diseksiyonu Kursu 10-11 Nisan 1999 İstanbul Tıp Fakültesi / İstanbul
22 – Selektif Boyun Disseksiyonu – II (Kurs) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı, 3 Nisan 1999
23 – Selektif Boyun Disseksiyonu – I (Kurs) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı, Mart 1998
24 – İşitme Kayıpları (Panel) İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı XIV. Akademik Haftası Pediatrik Otolarengoloji Simpozyumu” 01-04 Eylül 1996, İstanbul